การใช้ลิงค์ html แบบ dofollow

 

การใช้ลิงค์ html

 

<a href=”http://www.systhai.com”>ข้อความ</a>

<a href=”http://www.systhai.com/” target=”_self” title=”” > ข้อความ</a>

 

<a href=”http://www.systhai.com/” title=”Keyword Text”>Keyword Text</a>

 

 

การใช้ลิงค์ html แบบ dofollow

<a href=”http://www.systhai.com/” rel=”dofollow” target=”_self” title=”” >ข้อความ</a>

 

การใช้ลิงค์ html ในบอร์ด SMF

[url=http://systhai.com]ข้อความที่ต้องการใส่[/url]