ตัวอย่างการเพิ่มรูปใน html5

 

ตัวอย่างการเพิ่มรูปใน html5

 

<img src=“software.jpg” alt=“softwaresiam.com” width=“104” height=“142”>

 

 

src คือ ที่ตั้งไฟล์

alt = ใส่คำบรรยาย

width = กำหนดความกว้างของรูป

height = กำหนดความสูงของรูป