ตัวอย่างการใช้ CSS ใน html

ตัวอย่างการใช้ CSS ใน html

 

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
h1 {
color: red;
font-family: verdana;
font-size: 300%;

}
p {
color: green;
font-family: courier;
font-size: 200%;
}
</style>
</head>
<body>

<h1>นี่คือหัวข้อ softwaresiam</h1>
<p>นี่คือ paragraph</p>

</body>
</html>

 

รูปแบบที่ได้ ตามภาพด้านล่าง

 

css_html