วิธีดู IP และ MAC Address ของเครื่องคอมและอุปกรณ์ต่อพ่วงในวงแลน


วิธีดู IP และ MAC Address ของเครื่องคอมและอุปกรณ์ต่อพ่วงในวงแลน

  1. เปิดโปรแกรม RUNcmd
  2. พิมพ์คำสั่ง  arp -a  แล้ว Enter
  3. จะปรากฎ mac address และ ip address ดังรูปช้างล่าง

 

 

ipmac