วิธี register ns1.server.com การรีจิสเตอร์ nameserver

วิธี register ns1.server.com การรีจิสเตอร์ nameserver

หลังจากเราติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ หรือว่าเช่า VPS แล้วเราต้องการชื่อ Nameserver เช่น ns1.server.com เพื่อนำไปใช้ในการนำไปใส่ในการเชื่อมต่อ โดเมนและโฮส วิธีการมีดังนี้

 

เนื่องจากเราทำที่ Name.com ดังนั้นด้านล่างจะเป็นข้อมูลที่มาจาก name.com เป็นหลัก แต่ที่อื่นๆ ก็ไม่แตกต่างกันมาก

  1. สร้างเซิร์ฟเวอร์ให้เสร็จ
  2. สร้างโดเมนในโฮส ตัวอย่างจาก DirectAdmin
  3. นำไอพีไป Register ใน Name.com เข้าไปที่ Domain >> เลือกโดเมนที่ต้องการ >> Advanced >> Nameserver Registration

หลังจากนั้นให้นำ IP ที่ได้จากการสร้างโดเมนจากโฮสมาใส่


เมื่อขึ้นสถานะแจ้งสำเร็จ ก็สามารถนำ ns1.server.com (จริงๆ เป็นชื่ออื่นตามที่เราตั้งไว้) ไปใช้งานกับโดเมนอื่นๆ ได้เลย